Zijnsbenadering in het gesprek

Wanneer is er sprake van een 'existentieel gesprek'?

Een ‘existentieel gesprek’ verwijst naar een dialoog waarin fundamentele vragen over het menselijk bestaan worden besproken. Dit kan gaan over zingeving, keuzevrijheid, verantwoordelijkheid, en de confrontatie met levenssituaties zoals eenzaamheid, lijden, en de dood. Het is een diepgaand gesprek dat zich richt op het begrijpen van het leven en hoe men vorm geeft aan zijn of haar bestaan.

In een existentieel gesprek wordt vaak nagedacht over persoonlijke waarden, keuzes, en de betekenis van ervaringen. Het is een gesprekstype dat niet alleen in therapie voorkomt, maar ook in alledaagse interacties waar mensen reflecteren op hun leven en existentiële thema’s. Het doel is om inzicht te krijgen in hoe men zijn leven inricht en welke richting men op wil gaan met het oog op persoonlijke authenticiteit en vervulling.

 

Welke rol speelt 'het gesprek' in de existentiële filosofie?

In de existentiële filosofie speelt ‘het gesprek’ een cruciale rol. Het wordt gezien als een middel voor individuen om hun eigen subjectieve waarheden te ontdekken en te ontwikkelen. Dit concept is diep geworteld in het idee dat menselijke wezens geen innerlijke, objectieve waarheid bezitten. In plaats daarvan is het de taak van het individu om door middel van gesprekken en persoonlijke ervaringen een eigen betekenis en waarheid te vormen.

Existentiële denkers zoals Kierkegaard en Sartre benadrukken de noodzaak van authentieke communicatie tussen individuen. Zij geloven dat door oprechte en open gesprekken te voeren, mensen hun eigen bestaan kunnen begrijpen en de verantwoordelijkheid voor hun keuzes kunnen nemen. Het gesprek is dus niet alleen een uitwisseling van woorden, maar een fundamentele interactie waarbij individuen hun eigen essentie en die van anderen verkennen.

Bovendien wordt in de existentiële filosofie het gesprek gezien als een vorm van existentiële communicatie waarbij de leraar en de leerling samenwerken om persoonlijke en subjectieve waarheden te ontdekken. Het is een proces waarbij de leerling wordt aangemoedigd om de communicatie te internaliseren en deze om te zetten in persoonlijke actie en verandering.

Samengevat is ‘het gesprek’ in de existentiële filosofie een instrument voor zelfontdekking, persoonlijke groei en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. Het is een dynamisch proces dat individuen in staat stelt om hun eigen pad te creëren in een wereld die geen vooraf bepaalde betekenis heeft.

 

Het begrip 'existentieel' in een notendop: Wat betekent het om te bestaan, en hoe ervaren mensen 'er zijn'?

Existentiële psychotherapie. Denk aan de ultimate concerns van Irvin Yalom: vrijheid, isolement, zinloosheid, dood.

 

Welke gespreksvormen kent de existentiële filosofie?

In de existentiële filosofie en therapie zijn er bepaalde gespreksvormen die vaak worden gebruikt in gespreksgroepen. Laten we eens kijken naar enkele relevante aspecten:

 1. Existentialistische benadering
  • Existentiële therapie is geïnspireerd door het gedachtegoed van filosofen zoals Sartre, Heidegger, Kierkegaard en Buber. Het richt zich op het begrijpen van het menselijk bestaan, de vrijheid, verantwoordelijkheid en de zoektocht naar betekenis.
  • Gespreksgroepen binnen deze benadering kunnen zich richten op existentiële thema’s, zoals vrijheid, angst, dood, zingeving en authenticiteit.
 2. Cliëntgerichte benadering
  • Emmy van Deurzen en Irvin Yalom, prominente existentiële therapeuten, hebben ook invloed gehad op de cliëntgerichte benadering.
  • In gespreksgroepen volgens deze benadering ligt de focus op het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers hun persoonlijke ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen.
 3. Filosofische gesprekken
  • Filosofische gesprekken zijn niet specifiek gericht op het oplossen van psychische problemen, maar ze richten zich op existentiële thema’s en het mens-zijn.
  • Deze gesprekken brengen existentiële vragen naar de oppervlakte en bieden ruimte voor reflectie en verdieping.
 4. Zelfreflectie en interpersoonlijke interactie
  • Gespreksgroepen in deze setting moedigen zelfreflectie en zelfbezinning aan. Deelnemers delen hun ervaringen, gedachten en gevoelens met elkaar.
  • Interactie tussen deelnemers kan leiden tot diepgaande gesprekken over existentiële thema’s en persoonlijke groei.

Kortom, gespreksgroepen binnen de existentiële counseling/coaching kunnen variëren, maar ze hebben gemeenschappelijke elementen zoals zelfreflectie, filosofische exploratie en het delen van persoonlijke ervaringen. Deze benaderingen helpen deelnemers om hun eigen bestaan beter te begrijpen en betekenis te vinden in het leven.