Wie is


Willem Jan van den Brink

Faciliteert dialogen en coacht naar zelfbewuste keuzes. Door middel van waarachtige gesprekken en creatieve schrijfopdrachten.

  • Maatschappelijke betrokkenheid: 20 jaar verbonden aan het Centrum voor Zelfbezinning (LevenXL) in diverse hoedanigheden - gespreksleider, schrijfcoach en secretaris.
  • Achtergrond: drs. Engelse taal- en letterkunde (VU Amsterdam) en een werkzaam leven in marketing en communicatie.
  • Aanvullende opleidingen o.a.: Counseling en Coaching in Existentieel Welzijn (KU Leuven), en Positive Psychology & Well-Being: Aspects of Happiness (Stanford Center for Health Education).
  • Interesses: filosofie, psychologie en dynamische gespreksvoering. In het bijzonder oorspronkelijk denken en oprecht communiceren. De beste bronnen voor bewustwording en groei.
  • Belangrijke inspiratiebron: het gedachtegoed van dr. C.J. Schuurman, bekend om zijn zelfbezinnende methode en geestverwant van C.G. Jung.

Missie

Door tegenstellingen heengaan. Je uitdaging vormt je betekenis. De oproep waarin menigeen zich herkent: iemand zijn, iets betekenen, ertoe doen.

Waarden

Respect, openheid en gelijkwaardigheid. Stilstaan bij wat ons doet bewegen. Uitgaan van eigen kracht. Vertrouwen op veerkracht. 

Project

Luisteren, spreken en schrijven inzetten als tools voor transformatie. Het scheppende leven aangaan. Wat we tegenkomen zijn we zelf.  Eigenheid in verbinding.