Gespreksgroep


Je leven leiden betekent je leven vormgeven. In deze gespreksgroep spreken we open en eerlijk over zaken die ons raken. We spreken uit waar we op dit ogenblik mee te maken hebben. Het komt erop aan aandachtig te luisteren naar wat iemand vertelt, en na te gaan wat het voor jezelf betekent. De uitdaging is echte ervaringen en gevoelens te uiten, zonder elkaar te willen beoordelen of verbeteren. Bij reflectie op het eigen verhaal hoort het vinden van een eigen weg. Zonder goedbedoelde adviezen van wie dan ook.
We huldigen het principe van 'een leider op elke stoel' waarbij gesprekspartners hun eigen aanwezigheid weten te dragen.

Thema's

Mogelijke gespreksonderwerpen: onze dagelijkse praktijk, uitdagingen en beren op de weg, de rollen die we vervullen, de persoon die we zelf zijn, de contacten die we onderhouden -- overwegingen en keuzes. Noem het een oefenruimte voor optimisme, een masterclass authentiek leven, of een mastermind-groep voor hartvolgers en hemelbestormers. Het gaat vooral om de (her)waardering van het persoonlijke.

Hoe het werkt - holding space

 • uitspreken wat momenteel speelt in je leven
 • luisteren naar jezelf en de ander
 • ruimte bewaren - elkaar niet willen redden, adviseren of verbeteren
 • in stilte openstaan voor wat zich aandient
 • bij jezelf zijn en juist daardoor bij je omgeving
 • vertrouwen stellen in wat zich wil ontvouwen

Wat het je oplevert

 • de ervaring van spreken en luisteren vanuit onverdeelde aandacht
 • het inzicht dat ervaringen signalen zijn van opdracht en bestemming
 • het besef dat je groter bent dan wat je bezighoudt
 • drijfveren bundelen en stroomlijnen

Voor wie

Deze groep biedt ruimte aan mensen die ieder op hun eigen manier willen bijdragen aan een mooiere wereld.  De cyclus bestaat uit 5 bijeenkomsten met een vaste groep deelnemers, met de mogelijkheid van een vervolg.
Na aanmelding nemen we contact met je op voor een kort intakegesprek. In het intakegesprek gaan we dieper in op jouw behoeften. Na dit gesprek zou kunnen blijken dat de groep niet aansluit bij je verwachtingen.

Door wie

Mijn ervaring met dynamische gespreksvoering: gespreksleider zelfbezinning (Centrum voor Zelfbezinning | LevenXL), socratisch gespreksleider (Vereniging voor Filosofische Praktijk) en talkingstick dialoogbegeleider (Chief Phil Lane Jr.) – Willem Jan van den Brink

 

Disclaimer. 'Een Leider op Elke Stoel' is een activiteit zonder speciale veranderclaims. We staan open voor elkaars ervaringen en creëren daarmee ruimte voor nieuwe impulsen. We laten ons leiden door de principes van holding space en reflectie in dialoog.


Uitgangspunten als draagvlak voor de dialoog

Centrum voor Zelfbezinning

 1. Aanvaard het anders zijn van de ander en het anders zijn van jezelf.
 2. Verwoord eigen ervaringen en gevoelens in de ik-vorm.
 3. Luister aandachtig naar wat jou en de ander beweegt.
 4. Laat ruimte voor ieders eigen antwoord op eigen vragen, zonder te adviseren.
 5. Wat in de gespreksgroep gezegd wordt, blijft binnen de groep.

Worden wie je in wezen bent

Ons levensverhaal speelt een cruciale rol in het vormgeven van wie we zijn en wie we worden. Ons levensverhaal omvat de ervaringen, gebeurtenissen en keuzes die we hebben meegemaakt gedurende ons leven, en heeft een directe invloed op onze persoonlijke groei en ontwikkeling.
 

De kracht van het verleden

Ons verleden is als een kompas dat de richting van ons leven bepaalt. Het omvat niet alleen onze successen, maar ook onze tegenslagen. Het zijn juist deze obstakels die ons sterker maken en de basis leggen voor persoonlijke groei.

Door te reflecteren op onze ervaringen kunnen we waardevolle lessen leren en patronen ontdekken die zich herhalen in verschillende aspecten van ons leven. Dit bewustzijn stelt ons in staat om bewuste keuzes te maken en oude patronen te doorbreken die misschien niet langer dienen.

Het belang van zelfinzicht

Ons levensverhaal biedt ons de mogelijkheid tot zelfinzicht. Door onze ervaringen te analyseren en te begrijpen hoe ze ons hebben gevormd, kunnen we een dieper begrip van onszelf krijgen. Het stelt ons in staat om onze sterke punten en zwaktes te identificeren, onze waarden en overtuigingen te ontdekken en onze doelen en verlangens helderder voor ogen te hebben.

Zelfinzicht helpt ons ook om beter om te gaan met uitdagingen. Door te begrijpen waarom bepaalde situaties of mensen ons raken, kunnen we bewuster reageren in plaats van impulsief. We kunnen leren loslaten wat ons niet dient en streven naar wat werkelijk belangrijk is voor ons welzijn.

Een nieuw hoofdstuk creëren

Hoewel ons verleden een belangrijke invloed heeft op wie we zijn, zijn we niet gedoemd om gevangen te blijven in oude patronen. We hebben de kracht om bewust nieuwe hoofdstukken in ons leven te schrijven.

Dit begint met het nemen van verantwoordelijkheid voor ons eigen leven. We kunnen ervoor kiezen om niet langer slachtoffer te zijn van onze omstandigheden, maar in plaats daarvan actieve deelnemers aan onze eigen groei en transformatie.

Het schrijven van een nieuw hoofdstuk vereist moed en vastberadenheid. Het kan betekenen dat we oude overtuigingen en gedragingen loslaten die ons niet langer dienen. Het kan ook betekenen dat we nieuwe vaardigheden ontwikkelen, hulp zoeken bij anderen en openstaan voor nieuwe mogelijkheden.

De kracht van het delen

Tenslotte is het delen van ons levensverhaal een belangrijk onderdeel van onze persoonlijke groei. Door onze ervaringen te delen met anderen, kunnen we niet alleen onszelf helpen, maar ook anderen inspireren en ondersteunen in hun eigen reis.