Positieve psychologie


De kracht van positieve psychologie en commitment

In de wereld van persoonlijke ontwikkeling en coaching heeft de positieve psychologie de laatste jaren een grote vlucht genomen. Een van de grondleggers van deze stroming is Martin Seligman, een Amerikaanse psycholoog die zich heeft toegelegd op het bestuderen en bevorderen van mentaal welzijn en optimaal functioneren. In dit artikel duiken we dieper in de principes van positieve psychologie en hoe het cultiveren van commitment kan bijdragen aan een vervullend en succesvol leven.

De basis van positieve psychologie

Positieve psychologie richt zich op het identificeren en versterken van de factoren die mensen in staat stellen om te floreren en optimaal te functioneren. In plaats van de nadruk te leggen op tekortkomingen en problemen, onderzoekt positieve psychologie juist de krachten en deugden die mensen bezitten. Seligman en zijn collega's hebben drie centrale pijlers geïdentificeerd:

 1. Positieve emoties: Het ervaren van emoties zoals vreugde, dankbaarheid en tevredenheid
 2. Positieve eigenschappen: Karaktertrekken zoals moed, compassie, veerkracht en wijsheid
 3. Positieve instituties: Gezinnen, scholen, bedrijven en gemeenschappen die positieve emoties en eigenschappen bevorderen

Door op deze pijlers te bouwen, stelt positieve psychologie dat we ons algehele welzijn en functioneren kunnen verbeteren.

Het belang van commitment

Een van de belangrijke concepten binnen de positieve psychologie is commitment. Commitment verwijst naar de toewijding en volharding om doelen na te streven die persoonlijk betekenisvol zijn. Het gaat om het maken van keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen groei en geluk. Seligman benadrukt dat commitment een essentiële factor is voor een vervullend leven:

"Commitment is de sleutel tot een rijk en bevredigend leven. Het gaat om het vinden van je passie, het stellen van doelen en het volharden in het nastreven ervan, zelfs wanneer je obstakels tegenkomt."

Het cultiveren van commitment

Hoe kun je commitment in je eigen leven cultiveren? Hier zijn enkele praktische tips:

 • Identificeer je kernwaarden en passies. Wat is echt belangrijk voor jou? Waar word je enthousiast van?
 • Stel duidelijke en specifieke doelen die aansluiten bij je waarden en passies. Maak een actieplan om deze doelen te bereiken.
 • Ontwikkel een growth mindset. Geloof in je vermogen om te leren, te groeien en uitdagingen aan te gaan.
 • Oefen met doorzettingsvermogen. Accepteer dat tegenslagen en obstakels onvermijdelijk zijn, maar laat je er niet door ontmoedigen. Blijf gefocust op je doelen.
 • Vier je successen en leer van je mislukkingen. Erken je vooruitgang en gebruik tegenslagen als mogelijkheden om te leren en te groeien.

De voordelen van commitment

Het cultiveren van commitment kan talloze voordelen opleveren, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Enkele voorbeelden:

 • Verhoogde motivatie en doorzettingsvermogen
 • Grotere veerkracht in het omgaan met uitdagingen
 • Meer voldoening en betekenis in het leven
 • Verbeterde relaties en samenwerking
 • Grotere kans op het bereiken van doelen en dromen

Kortom

De positieve psychologie biedt waardevolle inzichten en tools voor iedereen die streeft naar persoonlijke groei en welzijn. Door commitment te cultiveren en te bouwen op onze positieve emoties, eigenschappen en omgevingen, kunnen we ons volledige potentieel ontplooien en een rijk, vervullend leven leiden. Als coach moedig ik je aan om deze principes te omarmen en toe te passen in je eigen leven. Met toewijding, volharding en een positieve instelling is heel veel mogelijk.


P-E-R-M-A

De afkorting P-E-R-M-A staat voor vijf elementen die volgens de positieve psychologie bijdragen aan welbevinden en geluk. Deze elementen zijn ontwikkeld door Martin Seligman, een van de grondleggers van de positieve psychologie. Hier is een eenvoudige uitleg van elk element:

 1. P - Positive Emotions (Positieve emoties): Het ervaren van plezierige gevoelens zoals vreugde, dankbaarheid, hoop en tevredenheid. Positieve emoties helpen je om je goed te voelen en het leven te waarderen.
 2. E - Engagement (Betrokkenheid): Het volledig opgaan in activiteiten en het hebben van een gevoel van 'flow'. Dit gebeurt wanneer je zo betrokken bent bij wat je doet dat je de tijd vergeet en volledig opgaat in het moment.
 3. R - Relationships (Relaties): Het hebben van betekenisvolle, positieve relaties met anderen. Sociale verbindingen en sterke relaties met vrienden, familie en collega's zijn cruciaal voor ons geluk en welzijn.
 4. M - Meaning (Betekenis): Het gevoel hebben dat je leven een doel en betekenis heeft. Dit kan komen uit werk, geloof, vrijwilligerswerk of andere activiteiten die je als zinvol beschouwt.
 5. A - Accomplishment (Prestaties): Het streven naar en bereiken van doelen, en het gevoel van voldoening dat hierbij hoort. Het gaat om het behalen van persoonlijke successen en het gevoel van competentie dat daarmee gepaard gaat.

Deze vijf elementen samen vormen de basis van een gelukkig en vervuld leven volgens de principes van de positieve psychologie.